Pārlekt uz galveno saturu

Studentu inovāciju konkurss

Attēla autors: No LLU arhīva

Noslēgtās vienošanās ietvarā starp Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) un SIA “Ziemļlatvijas meži” par ilgtermiņa sadarbību mežizglītībā, izsludināts inovatīvu ideju konkurss “LBTU studentu inovāciju idejas mežu apsaimniekošanai un mežu apsaimniekošanas uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Studentu ideju konkursa virsmērķis ir veicināt LBTU Meža fakultātē studējošo interesi par mežu apsaimniekošanu un komercdarbību, veicināt izpratni par nozares nozīmi valsts tautsaimniecībā, nozares attīstības tendencēm un starpnozaru sadarbības potenciālu. Konkursa uzdevums ir attīstīt mācību vidē integrētu praktisku un uz kompetencēm balstītu zināšanu apguvi un veicināt studējošo uzņēmīgumu un uzņēmējdarbības spēju attīstību, kā arī prasmi strādāt starpdisciplinārās starpdisciplinārā vidē.

LBTU Meža fakultātes studentiem ir iespēja izmantot iegūtas zināšanas un izstrādāt inovatīvu ideju vai pakalpojumu šādās kategorijās:

  • inovatīva mežu apsaimniekošana - inovācijas, kas veicinās mežu ražīgumu un kvalitāti; atvieglos vai padarīs efektīvākus mežu apsaimniekošanas darbus (atjaunošana, kopšana, mežizstrāde u.c. darbi);
  • inovatīva mežu aizsardzība, - efektīvāka cīņa pret kukaiņu un dzīvnieku rādītiem mežu un mežaudžu bojājumiem;
  • inovācijas, kas veicina efektīvu un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu.

Konkursa norises periods no 2023. gada 07. marts - 2023. gada 21. aprīlim.

Pieteikšanās konkursam līdz 2023. gada 14. martam (iesniegums par dalību)
Konkursa darbu iesniegšana – 11. aprīlis

Konkursa kārtību regulē nolikums.

Kontaktinformācija:

Agris Zimelis

Mežinženieru studiju programmas direktors, docents

LBTU Meža fakultāte

mob.26588004

Pielikums Izmērs
LBTU ZLM Studentu ideju konkursa nolikums.pdf 270.71 KB
Pievienots 08/03/2023