Pārlekt uz galveno saturu

Tradīcijas

LLU MFLBTU Meža fakultātes emblēma

(Pieņemts LBTU Senātā 1999. gada 9. jūnijā)

LBTU Meža fakultātes emblēmas lietošanas nolikums un apraksts

1. Meža fakultātes emblēma ir stilizēts pūces attēls, kas simbolizē zināšanu uzkrāšanu, ekoloģisku vidi un fakultātes studiju virzienu.

2. Emblēmu lieto dokumentācijā, svētku, prezentāciju, sporta pasākumu, izstāžu noformējumā, zinātnisko, tehnisko sasniegumu, ražotās produkcijas reklamēšanā, zinātnisko un mācību metodisko, kā arī informatīvo izdevumu un vizītkaršu noformējumos.

3. Emblēmas lietošanai citu juridisko un fizisko personu interesēs nepieciešama dekāna rakstiskā piekrišana.

4. Emblēmas oriģināls glabājas LBTU muzejā.

Meža fakultātes emblēmas apraksts

Emblēma veidota kā stilizēta pūce, kurai izceltas deguna un galvas daļas, acis un sakļauti spārni, starp kuriem spalvojums attēlots vienādmalu trīsstūru veidā. Zem pūces attēlotas sakrustotas ozollapas – meža nozares simbols. Emblēmu var ierāmēt aplī vai lietot bez ierāmējuma.

1969. gadā, dekāna Alfona Grīnfelda darbības laikā atzīmēja Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultātes jubileja - ALMA MATER 50. Gatavojoties lielai izstādei par fakultāti, Kokapstrādes specialitātes 2. kursa students Vilnis Kazāks izveidoja fakultātes emblēmu - gudrības, vērības, patstāvības vizuālo vēstnesi.

Tradīcijas

Meža fakultātei ir izkoptas tradīcijas, kas veidojušās gadu gaitā. Tās ir saistītas ar tādām studentu aktivitātēm kā darbs, sports un izklaide. Svarīgi, lai izveidotās un izkoptās tradīcijas nezustu. Par to rūpējas studentu biedrība „Šalkone”, kas sevī apvieno Meža fakultātē studējošos un tās absolventus, kas kādreiz ir darbojušies organizācijā.

"Mežu dienas"meža dienas

„Meža dienu” pasākumi parasti notiek pavasarī visā Latvijā. To ietvaros rīko vēsturisku vietu, apkārtnes sakopšanas un meža stādīšanas talkas. Arī Meža fakultātei ir savas ”Mežu dienas”, kuru laikā tiek stādīts mežs un notiek dažādas aktivitātes, konkursi, saistīti ar meža tematiku. Parasti pasākums ilgst 1-2 dienas. Mežinieku sporta spēles notiek mežā vai sporta laukumā pie fakultātes. Sacensību ietvaros notiek ripas zāģēšana, motorzāģa „Družbas” turēšana, orientēšanās, šaušana un arī citas aktivitātes.

"Mis un Misters Meži" konkurss

Mis un MistersTradicionālais konkurss, kas norisinās „Mežu dienu” ietvaros, ir konkurss „Mis un Misters Meži”, kas tiek organizēts ar mērķi noteikt fakultātes atraktīvāko un talantīgāko pirmā kursa studentu (-i).  Konkursa laikā dalībnieki demonstrē savus talantus, dejot un dziedāt prasmes, kā arī dažādus vaļaspriekus.

 

 

 

 

 

Balle „Meža vakars” meža balle

Katru gadu studentu biedrība „Šalkone” fakultātē rīko balli “Meža vakars”. Šajā pasākumā parasti piedalās visu LBTU fakultāšu studenti, mācībspēki, arī absolventi. Vakara gaitā viesus priecē latviešu mūzikas mākslinieki, interesentiem ir iespēja fotostūrītī iemūžināt skaistos balles mirkļus un arī citas aktivitātes.

 

karaliskās Karaliskās medības

Studentu biedrība „Šalkone” ir bagāta ar tradīcijām. Viena no tām – Šalkones tradicionālās medības, kas tiek rīkotas kopš 2009. gada. Medībās piedalās ne tikai studentu biedrības vecbiedri un aktīvie biedri, bet arī fakultātes mācībspēki un Latvijas meža nozares pārstāvji. Medību noslēgumā tiek izraudzīts karalis un karaliene.

 

Talka Zooloģiskajā dārzā Zoo

Rīgas Zooloģiskā dārza dibināšanas pirmsākumos studentu biedrība „Šalkone” tika uzņemta par tā mūža biedru. Pirmie studentu biedrības pārstāvji sniedza finansiālu atbalstu Zooloģiskā dārza dibināšanai. Aktīvie biedri daudzus gadus novembra sākumā dodas uz Zooloģisko dārzu, lai piedalītos teritorijas sakopšanas talkā.

 

kopmītnesMežu koju olimpiskās spēles

Mežu koju olimpiskās spēles jau ir kļuvušas par tradīciju. Šajās sacensībās Meža fakultātes studentiem ir iespēja parādīt gan sportiskās, gan prāta spējas. Dalībnieki var piedalīties gan individuālās, gan komandas stafetēs.

 

Sacensības „Cross Country”Cross Country

Studentu biedrība „Šalkone” sadarbībā ar Meža pētīšanas staciju un Meža fakultāti katru gadu rīko ikgadējās piedzīvojumu sacensības „Cross Country”. Šajās sacensībās komandas var parādīt komandas garu un saliedētību, uzveicot šķēršļu trases, orientējoties meža apvidū un veicot dažādus uzdevumus. Daži no uzdevumiem: līdzsvara pārbaudījums, erudīcijas pārbaude, ierakto šķēršļu pārvarēšana, čiekuru mešana, ripas zāģēšana, brišana cauri dīķim un daudzi citi.