Pārlekt uz galveno saturu

Projekti

1) Aktivitātes īstenotas 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekta “Ekoloģisko interešu līdzsvarošana pieaugošas dabas resursu izmantošanas kontekstā saimnieciskos mežos” (Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/294) ietvaros (projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds).

Aktualitātes:

Projekts uzsākts 2019. gada 1. janvārī.

Īsumā par projektu

Atskaite par paveikto laika periodā no 01.10.2020. līdz 31.12.2020.

Atskaite par paveikto laika periodā no 01.07.2020 līdz 30.09.2020

Atskaite par paveikto laika periodā no 01.04.2020 līdz 30.06.2020

Atskaite par paveikto laika periodā no 01.01.2020 līdz 31.03.2020

Atskaite par paveikto laika periodā no 01.10.2019 līdz 31.12.2019

Atskaite par paveikto laika periodā no 01.07.2019 līdz 30.09.2019

Atskaite par paveikto laika periodā no 01.01.2019 līdz 30.06.2019

2) MNKC Pētījumu projekts (P13) "Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālās uzmērīšanas metožu precizitātes ietekmējošo faktoru un optimizācijas iespēju izpēte"

P13_1 aktivitātes atskaite

P13_2 aktivitātes atskaite

Projekta gala prezentācija

3) ERAF projekts "Tehnoloģija meža taksācijas datu attālinātai noteikšanai (AMT tehnoloģija), izmantojot hiperspektrālālo sensoru un aerolāzerskenēšanas datus"

(Vienošanās Nr. 2014/0050/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/048).

eraf un es logo

Projekta gala pārskats

Īsumā par projektu

Pārskats par projekta ietvaros paveikto no 01.09.2014. līdz 30.11.2014.

1. aktivitātes "Metodikas izstrāde lauka darbiem" nodevums

Pārskats par projekta ietvaros paveikto 01.12.2014. - 28.02.2015.

Prezentācijas Meža fakultātes ikgadējā zinātniski praktiskajā konferencē "Zinātne un prakses nozares attīstībai", 18.03.2015.

1. Meža taksācijas datu attālināta noteikšana, izmantojot hiperspektrālo sensoru un aerolāzerskenēšanas datus.

J. Krūmiņš, G.Priedītis, D.Dubrovskis, S.Daģis, I.Šmits, L.Paura, LBTU.

2. Koku sugu noteikšanas iespējas, izmantojot to lapu atstaroto gaismu.

I.Alsiņa, A.Karlovska, U.Gross, LBTU.

Pārskats par projekta ietvaros paveikto no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.

4) LVAFA projekts "Mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtējums uz saldūdens ekosistēmām"

(Reģ.nr.1-08/183/2014)

 Projekta finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds.

 Projekta norises laiks: 2014. gada jūnijs – decembris.

logo

Projekta mērķis: Izstrādāt rekomendācijas un metodiku mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtēšanai uz saldūdens ekosistēmām un to integrēšanai dabas aizsardzības un teritorijas plānošanas procesos.

Projekta realizēšanas rezultātā:

Izstrādāta metodika mežu ekosistēmu gar ūdenstecēm identificēšanā un novērtēšanā, izmantojot aerolāzerskenēšanas (ALS) un aerofotogrāfēšanas (ADS) tehnoloģijas.

5) IZM valsts pētījumu programma / tēma 2014/VPP2014-2017